Generationsskifte giver dig fordele skattemæssigt

Generationsskifte sker, når en virksomhed overdrages til næste generation i indehaverens familie eller til medarbejdere. I forhold til generationsskifte i en virksomhed er en såkaldt pengetankregel relevant. Og denne regel har stor indflydelse ved et genrationsskifte af kapitalselskaber. Dette, da man kan udskyde beskatning ved overdragelse efter succesionsreglerne. Det gælder i den forbindelse om at opfylde pengetankreglen. Ved en overdragelse, kan der ske såkaldt succession, medmindre pengetankreglen er opfyldt. Det betyder, at den kommende ejer overtager den tidligere ejers forpligtelser i forhold til skat.

 

En virksomhed, som skal benytte sig af generationsskifte, bør tænke på, hvordan den vil finansiere driften af virksomheden. Det kan nemlig give nogle betydelige fordele i forhold til skat.

Pengetankreglen bevirker, at virksomheder, som er pengetanke, kan ikke benytte genrationsskifte med succession. For at anskue, om virksomheden er en pengetank, kommer dette an på aktiver og indkomst samt sammensætninger heraf. Hvis virksomheden har flere finansile aktiver, vil virksomheden blive anskuet som en pengetank. Det vil med andre ord betyde, at virksomheden ikke kan overdrages med skattemæssig succession.

 

Nedsættelse af bo- og gaveafgift samt stramning af succesionsreglerne

I juni måned 2017 skete der en nedsættelse af bo- og gaveafgiften, herunder en stramning af succesionsreglerne. Regeringen vedtog, at man frem mod 2020 skulle nedsætte satsen gradvist til 5%.

 

Bo- og gaveafgiftssatsen har tidligere ligget på 13%, men skal reduceres til 7% i første omgang og senere til 6%. Ikke nok med det, så skal den så falde helt til de 5% i år 2020. Det er med til at skabe en forbedring af vilkårene ved generationsskifte af familieejede selskaber. Det vil nemlig være med til at sikre massevis af arbejdspladser i familievirksomheder, som netop vil skulle igennem generationsskifter.

 

For at denne afgift træder i kraft, er der nogle betingelser, der skal være opfyldte. Blandt andet at der er tale om reelle erhvervsvirksomheder samt at den kommende ejer har virksomheden i mindst 3 år.

 

I 2025 vil regeringen afskaffe bo- og gaveafgift helt, hvis virksomheden overdrages til et nært familiemedlem. Det er formentlig for at gøre det mere gunstigt for familier at overtage firmaerne.

 

Hold danske virksomheder i Danmark

Igennem tiden er mange danske virksomheder, der er faldet i udenlandske hænder. Det gør, at vi mister mange arbejdspladser i Danmark. Danmark vil samtidig gerne beholde disse værdifulde virksomheder i landet, så vi kan holde væksten her. Pengene kan bedre holdes på danske hænder, hvis virksomheden forbliver i landet, hvilket vil og fremme det danske forbrug og samfundsøkonomien.Brud og Gom